ติดต่อเรา

สำนักส่งเสริมมาตรฐานศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี

เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

T: 045-319900
F: (045) 319-911

W: http://assu.rtu.ac.th